Tonga | Area Codes

Area Code Information for Tonga


Area Codes in Tonga

    Country Calling Code: +676

Area CodeCity Or AssignmentAdministrative Region Or Assignment TypeCountry Or RegionCity PopulationTimezoneTimeUTC
20NukuʻalofaTongatapuTonga22,400Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
21NukuʻalofaTongatapuTonga22,400Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
22NukuʻalofaTongatapuTonga22,400Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
23NukuʻalofaTongatapuTonga22,400Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
24NukuʻalofaTongatapuTonga22,400Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
25NukuʻalofaTongatapuTonga22,400Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
26NukuʻalofaTongatapuTonga22,400Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
27NukuʻalofaTongatapuTonga22,400Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
28NukuʻalofaTongatapuTonga22,400Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
29TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
30TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
31TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
32TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
33KolongaTongatapuTongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
34KolongaTongatapuTongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
35TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
36TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
37VainiTongatapuTonga2,976Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
38VainiTongatapuTonga2,976Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
41TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
42TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
43TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
44TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
50TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
60TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
69TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
70Neiafu (Vavaʻu)VavaʻuTonga4,320Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
71Neiafu (Vavaʻu)VavaʻuTonga4,320Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
74Neiafu (Vavaʻu)VavaʻuTonga4,320Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
79Neiafu (Vavaʻu)VavaʻuTonga4,320Tonga Time7:06 PM FriUTC+13
80TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
85TongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
87Tongatapu Island GroupMobileTongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
88Vava’u Island GroupMobileTongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
89Ha’apai Island GroupMobileTongaTonga Time7:06 PM FriUTC+13
Page 1