Area Code 27

Polonnaruwa | Sri Lanka

Poḷonnaruwa (Sinhalese Poḷonnaruwa or Puḷattipura, Tamil Polaṉṉaṟuvai or Puḷatti nakaram) is the main town of Polonnaruwa District in North Central Province, Sri Lanka. Kaduruwela area is the Polonnaruwa New Town and the other part of Polonnaruwa rem..    Wikipedia.org
27 Detailed Information
City:PolonnaruwaNeighborhoods:Bendiwewa, Ihalagama, Potgul Pedesa
Timezone:India Standard TimeLocal Time:Friday 8:53 AM
Related Area Codes:112123242526

Business Data for 27

Businesses in 27  - Polonnaruwa

Education in 27 - Polonnaruwa
See more Education in 27
4.5 
New Town, Polonnaruwa, Sri Lanka · Polonnaruwa
3.5 
Al Hilalpura, Thambala, Polonnaruwa, Somawathiya Road · Polonnaruwa
4.0  · Open Now
sada niwasa godanagilla, kaduruwela, Muslim Colony Road, Kaduruwela · Kaduwela, Western Province
5.0 
Dehiattakandiya
5.0 
883035, 80.846628, Street 7 · Polonnaruwa
3.5 
Maradankadawala-Habarana-Thirukkondaiadimadu Highway, Kaduruwela · Polonnaruwa

Related Area Codes